Adriaan Leopold Brunner Colenbrander

(1884-1941)

Zoeloe bijnaam ‘Upenyane’ hetgeen betekent ‘The one who enquires very deeply into the matter’ (Degene die de zaak diepgaand onderzoekt).

Hij bekleedde diverse functies als magistraat. Later werd hij boer op Goedgeloof.