Arnold Benjamin Colenbrander

(1912-2002)

Zoeloe bijnaam ‘Mashanela’ hetgeen betekent ‘The Clean Sweeper’ (De Grote Schoonmaker). Zijn Engelse bijnaam was ‘Coley’.

Hij maakte een uitmuntende ambtelijke carrière en bereikte de functie van Chief Bantu Affairs Commissioner en was nauw betrokken bij het ontstaan van de zelfstandige staat KwaZulu. Na de afkondiging op 1 april 1972 werd hij benoemd tot Directeur van het Departement van Justitie in KwaZulu. Zijn carrière werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Hij nam dienst en werd ingedeeld bij het latere tankregiment van de Prince Alfred’s Guard. Als luitenant en troepcommandant nam hij deel aan de strijd in Italië waaronder Monte Cassino en Celleno. Bij de laatste slag raakte hij gewond toen hij ‘uit de koepel van zijn tank werd geblazen’.

Zijn memoires zijn gepubliceerd onder de titel ‘Coley’s Odyssey’.