Berendina Willemina Kolenbrander

(1864-1953)

Na het overlijden van haar ouders werd zij ondergebracht bij familie in Varsseveld. Tot aan haar huwelijk moest zij daar huishoudelijke taken verrichten en voor het vee zorgen. Als gevolg hiervan bezocht zij nauwelijks de school en bleef analfabete. Met vette letters was op haar persoonsbewijs in de Tweede Wereldoorlog ‘kan niet schrijven’ vermeld.

Haar kleinzoon Jan Willem Huitink (1931-2008) herinnerde zich dat door haar analfabetisme de mensen haar als dom beschouwden. Na het overlijden van haar echtgenoot Derk Gerrit Meijerman (1861-1911) nam zij de boerderij over en Jan Willem zei ‘hoe kan je een boerderij leiden als je dom bent’.