Bernard Willem Colenbrander

(1901-1993)

Hij was civiel ingenieur en vertegenwoordiger van de Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij.