Bernhardina Maria Kolenbrander

(1888-1986)

Bernhardina was een achondroplast (dwerg) en had a lengte van ongeveer 140 centimeters. Ze was naaister maar had een moeilijk leven omdat ze afhankelijk was van steun van de kerk en uit de armenkas.