Christel Banze

(1939-2020)

Echtgenote van Herman Gerhard Christiaan Colenbrander (1937-2020).