Dirk John Kolenbrander en Nellie van Heukelom

(1908-1995) – (1907-1999)

Na zijn afstuderen aan het Western Theological Seminary in 1934 diende hij als dominee tot aan zijn pensionering in 1973.