Elisabeth Stuurman

(1911-1931)

Zij was de lievelingszuster van mijn vader. Haar overlijden zou het gevolg zijn geweest van een val van een trap. De werkelijke omstandigheden zijn echter altijd raadselachtig gebleven. Mijn vader was zeer ontdaan en dit leidde tot een volledige breuk met zijn familie met uitzondering van zijn twee zusters Maria Anna en Bertha. Zij fungeerden als tussenpersoon voor de verschillende familieleden.