Everdina Wilhelmina Kolenbrander en Dirk Johannes Lucas Kolenbrander

(1914-1999) – (1921-1986)

Mijn vader en zijn oudere zuster.