Heinrich Johann Boland

(1814-1901)

Echtgenoot van Johanna Catharina Willemina Kolenbrander (1818-1881).

Familie Boland – Spork NW (DEU) augustus 1901.

Staand: Elisabeth Johanna (1888-1982), Gerhard Emil (1804-1904), Wilhelmina Bernardina (1879-1962), Johann (1845-1904), Johanna Henriette (1891-1982), Heinrich Johann (1877-1953), Wilhelm Johann (1885-1982).

Voor: Dina Johanna (1883-1962), Heinrich Johann (1814-1901) weduwnaar van Johanna Catharina Willemina Kolenbrander (1818-1881), Johann Bernard (1894-1923), Henriette Schepers (1885-1902) en op haar schoot Bertha Gesina (1899-1969), Dina Aleida te Beest (1869-1953) en op haar schoot Frederik Gerrit (1901-1970).