Herman Theodoor Colenbrander

(1871-1945)

Hij was historicus en de eerste directeur van de Commissie van Advies voor ’s Rijks Geschiedkundige Publicatiën; later werd dit het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Vanaf 1908 was hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Tussen 1918 en 1925 was hij professor in de Geschiedenis te Leiden. Hij publiceerde verschillende boeken over Nederlandse emigranten. In 1933 werd hij door twee van zijn collega’s beschuldigd van plagiaat. Deze beschuldiging bleek ongegrond.