Janna Tijhaar

(1810-1873)

Echtgenote van Frederik Christiaan Colenbrander (1792-1875).