Johan Willem Colenbrander

(1855-1918)

Staande twee van zijn medeofficieren, één van hen is zijn zwager Frank Mullins.