Johannes Galenus Willem Hendrik Baron van Sytzama

(1900-1945)

Zoon van Henriëtte Engbertine Colenbrander (1866-1941) en Maurits Pico Diederik Baron van Sytzama (1868-1939). Hij woonde op Reuversweerd en was eigenaar van een landbouwbedrijf en een stoeterij. Hij werd op 13.04.1945 op Groot Engelenburg gefusilleerd door een Nederlands SS vuurpeloton. Zijn weduwe bepaalde dat Reuversweerd nooit meer mocht worden bezet of betreden. De klok aan de voorzijde van het huis stond vast op het tijdstip van overlijden van de baron.