Stoffelina Huberdina Overbeeke

(1927-2013)

Echtgenote van Gerhard Albertus Koolenbrander (1927-1998).