William Bernard Kolenbrander

(1911-1983)

Na zijn afstuderen van het Western Theological Seminary in 1938 diende hij als dominee tot aan zijn pensionering in 1975.